PRIRODNI ORGANSKI TRESET IZ ŽDRALOVCA

( Supstrati Florafin, Humofin )

Avedis d.o.o je ovlašteni uvoznik i distributer nadaleko poznatog i cijenjenog treseta iz Ždralovca.

PRIRODNI RESURSI

Organski treset iz Ždralovca ( često spominjan i kao zemlja za hortikulturu ) jedan je od najhranjivijih, 100% prirodnih organskih treseta u regiji.

Površina eksploatacijskog polja na kojem se vrši prerada tog iznimno cijenjenog i najpoznatijeg izvora hranjive tvari za hortikulturu iznosi preko 8000 hektara što omogućuje dugoročnu održivost i obnavljanje ovog vrijednog resursa.

Industrijska prerada treseta u Ždralovcu se vrši od 1950 godine, a gotovi proizvod u formi supstrata ima svoja tržišta u cijeloj jugoitočnoj Evropi.

Eksploatacija treseta u Ždralovcu je bazirana na ekološkom pristupu sa posebnim naglaskom na kvalitetnom upravljanju vodnih i vegetativnih resursa koji su ključni za održivost dugoročne kvalitete treseta. Cijelogodišnja kontrola se provodi nad eksploatacijskim poljem, regulaciji vodnih tokova, a poseban nadzor je posvećen pažnji nad procesima tijekom proizvodnje.

Posebna pažnja se posvećuje nivou iskopa čime se omogućuje da već nakon nekoliko godina dolazi do novog formiranja močvarne šaši i obnavljanja prirodnog izgleda polja.

PRERADA

Prerada i pakiranje organskog treseta iz Ždralovca ( često spominjanog kao zemlja za cvijeće i povrće , supstrat za cvijeće i povrće ), se vrši najmodernijom tehnologijom vodećeg svjetskog proizvođača opreme za preradu treseta i proizvodnju supstrata, tvtke Slootweg nl iz Holandije.

Proizvodni pogon je postavljen i numerički upravljan kako bi omogućio proizvodnju i isporuku najkvalitetnijih supstrata za rast Vaših biljaka, izgled Vaših vrtova i prinos Vaših voćnjaka i rasadnika.

PROIZVODI

Prirodni organski treset iz Ždralovca ( često spominjan kao zemlja za hortikulturu, nasade a kao gotovi proizvod i supstrat za cvijeće, hortikulturu ) se isporučuje u pakiranjima od 80 litara ( Humofin ) te 50, 20, 10 I 5 litara ( Florafin ) a po posebnim zahtjevima u big bag vrećama i rinfuzno.

Za kavalitetnu zaštitu i održavanje organskih svojstava pri pakiranju se koriste najkvalitetnije folije sa UV zaštitom vodećihevropskih proizvođača a u skladu sa našom misijom zaštite okoliša jedan dio amabalaže ( gdje ne utječe na kvalitetu organskih svojstava ) je od recikliranih materijala.

Dugoročna koncesija nad eksploatacijskim poljem, ekološki pristup iskopu i obnovi treseta uz kontrolu procesa proizvodnje daje tresetu iz Ždralovca ( često spominjanom kao supstrat ili zemlja za hortikulturu, cvijeće, rasadnike ) poziciju vodećeg proizvođača u regiji koji može garantirati dugoročnu i konstantnu kvalitetu koja će zadovoljiti Vaše hrtikulturne i poljoprivredne zahtjeve a to potvrđuje i 60 godina kontinuirane proizvodnje.