TIMBER INDUSTRY & BIOMASS

 

 

sume-largeKonzalting usluge koje pružamo u sektoru drvne industrije i iskorištavanja te prerade drvne biomase su bazirane na željama i objektivnim ciljevima naših klijenata unutar regije.

Naše usluge savjetovanja u drvnoj industriji i preradi biomase vode se principima koji su bazirani na praktičnom iskustvu od preko 20 godina i u nekim od najvećih investicija u sektoru. Naša podrška se zasniva na dugoročno održivom iskorištavanju i upravlajnju šumskim resursima, dugogodišnjim kontaktima sa vodećim proizvođačima opreme, planiranju i implemetaciji proizvodnih procesa, funkcioniranju tržišta u Evropskim okvirima bazirano na stečenom iskustvu te poznavanju zakonskih i poslovnih uzanci u regiji.

 

Naša praktična iskustva funkcioniranja drvne industrije, od pozicioniranja izvora drvnih resursa, prerade i logistike gotovih proizvoda stečenog dugogodišnjim iskustvom i kontaktima u regiji i Evropi, našim klijentima omogućuju snažan fundament u ostvarivanju planova i dugoročni profit njihovih investicija.